„Snažíme se s kolegy v rámci programu společenské odpovědnosti naší firmy pomáhat těm, kteří to opravdu potřebují. Loni jsme se seznámili s činností Naděje tady v regionu a slovo dalo slovo," přiblížila důvod své účasti na akci pro děti Jindra Valterová, vedoucí litomyšlské filiálky obchodního řetězce. Právě také díky firemním dobrovolníkům dostalo několik nových soutěžních stanovišť pro děti svého dospělého „patrona", který vysvětloval, povzbuzoval, doprovázel.

„Vážíme si každé nové spolupráce. Začátky mohou být skromné, ale vždy se snažíme o to, aby byly profesionální. Společně mluvíme o vzájemných očekáváních, možném zapojení, přínosech pro partnera," vysvětlila vedoucí litomyšlské pobočky Naděje Jitka Nádvorníková. Vždy je zapotřebí vzájemná důvěra a respekt z obou stran, porozumění odlišným cílům a někdy i kulturám a především osobní nasazení a entusiasmus. „A v tomto případě bylo všeho opravdu vrchovatě. Máme už připravené nápady pro další spolupráci," dodala Jitka Nádvorníková.

Den dětí s Nadějí měl spoustu dalších partnerů, kteří se na přípravě a realizaci podíleli. Na celkem šestnácti stanovištích se vystřídalo sedmdesát dětských účastníků. Dospělých, kteří je doprovázeli, bylo zhruba dvakrát tolik. Po projití celé soutěžní trasy si děti vyzvedly sladkou odměnu v Domě Naděje. Díky příznivému počasí, které po několika deštivých dnech „vyšlo", strávilo mnoho rodin sobotní odpoledne venku a v dobré náladě. 

(ms)