Nejinak tomu bylo ve středu ve Speciální základní škole v Bystrém na Svitavsku. Radost měli zejména ti nejmenší. Menší děti, které chodí do speciální třídy, se vzdělávají i v předmětech, jako je rozumová výchova nebo smyslová výchova. U starších žáků je to obdobné, jako na běžných školách.