Už při projití vstupních dveří do mateřské školy U dvou sluníček je znát změna. Celá budova voní novotou.

Změnila se nejen mateřinka, ale i její okolí. Příčinu vhkosti bylo nutné odstranit. Opukové zdi staré budovy, během posledních let postupně nasákly zvenku vodu. Na zdech se vytvářely mapy, v některých místech se už začínaly plesnivět. „Nejprve jsme museli odstranit venkovní závady. Na velkém hřišti za školkou a podél celé budovy se musely udělat drenáže,“ uvedla ředitelka mateřské školy Ludmila Lujková. Na odstranění tohoto havarijního stavu sehnalo vedení obce mimořádnou dotaci tři sta tisíc korun od Pardubického kraje.

Samotná oprava prostor mateřinky se rozběhla hlavně díky první brigádě rodičů, kteří vše vyčistili a provětrali. „Byla velkým impulsem. Tatínci odstranili shnilé dřevěné obložení uvnitř školky a kabřinec zvenku budovy. Dali do pořádku školní zahradu, sekali trávu. Maminky natíraly lavičky, botníky, poličky. Vše vyčistily,“ vzpomínala ředitelka. Tím, že rodiče přiložili ruku k dílu za záchranu své sluníčkové školky, jí ušetřili tisíce korun.

Kus práce odvedli také pracovníci, kteří vykonávají veřejně prospěšné práce pro obec. Mokrou omítku otloukli a očistili až na cihly. „Asi tři týdny jsme zdi vysoušeli pomocí vysoušečů, které nám půjčili hasiči z Vysokého Mýta. Od spousty podniků jsme dostali peněžní dary. Hodně lidiček nám pomohlo prací. Bez jejich pomoci bychom šibeniční termín nestihli,“ svěřila se Ludmila Lujková. Lidé neváhali oželet své vlastní volno a přišli i o sobotách a nedělích. „Všichni, kdo nám pomohli, zaslouží velké poděkování. Všem děkujeme,“ dodala ředitelka mateřinky.

Vlhko už by se do školky dostat nemělo. Zvenku je stavebně odizolovaná, zdi uvnitř chrání sanační omítky, zakryté novým dřevěným obložením. V herně je také nový koberec, na oknech jsou nové záclony i závěsy. Celá školka je čistě vymalovaná. To vše díky lidem, kterým není osud mateřinky lhostejný.

Děti chodí od září do pěkné, čisté a voňavé školičky. Po vlhku a začínající plísni není ani památky. Pravda. Potřebují ještě dokončit venkovní úpravy a nový plot kolem školky. Ale to třeba zase někdy příště.

JAK SI DĚTI OTEVŘELY „SVOJE SLUNÍČKA“

U dvou sluníček v Brněnci je opět veselo. Slavnostní otevření mateřinky po velké opravě si nenechali ujít rodiče, děti, přátelé, ani sponzoři. Naše šikovné děti si připravily pásmo sluníčkových písniček za doprovodu kytary Milana Hakla. Poté pronesla pár slov ředitelka Liduška Lujková o opravách naší školičky. Neopomněla poděkovat všem, kteří se na opravách a zvelebení naší školičky podíleli. Po děkovných slovech si děti vzaly nůžky a s radostí přestřihly pásku. Všichni, kdo se zúčastnili, si školičku prohlédli a ochutnali dobrůtky, které byly pro tuto příležitost nachystány. Dětem nejvíce chutnal štrůdlíček a perníček od Jarušky, dospělým zase výborné jednohubky od Lidušky. Děkujeme všem hodným lidičkám, kterým na naší školičce záleží.

Čtěte také: Ludmila Lujková: Inspirují mě děti