Ve snaze vytvořit místo přátelské k rodině s dětmi byl v budově v ulici Olomoucká instalován přebalovací pult pro malé děti.

Přebalovací pult včetně měkké podložky a odpadkového koše se nachází v přízemí úřadu v prostorách dámských toalet. Na jeho umístění upozorňuje piktogram na dveřích. (vd)