Tedy přesněji řečeno, třídní učitelka Elena Paclíková jim rozdala jeho výpis. Rodiče se na ně rozhodně zlobit nebudou, skvěly se na něm samé jedničky. Mohou se tak těšit na odměny, které měly přislíbené. Přání byla rozličná. Od společného bruslení nebo bowlingu po rybářský lístek. Příští rok si zřejmě z křenovské školy odnese vysvědčení více žáků než letos. „Po zhruba šesti letech se zvýší počet dětí. Méně jich koncem letošního školního roku odejde, než na začátku příštího nastoupí,“ vysvětlil ředitel školy Pavel Kovařík. Jen do první třídy přijde třináct dětí. Žáci druhého stupně poslední den druhého pololetí pojali netradičně.

Než obdrželi vysvědčení, pustili se do společného projektu napříč třídami.