Ten je realizován na patnácti základních a dvaadvaceti mateřských školách v Litomyšli a okolních obcí. Projekt potrvá v rámci dotace tři roky. „Cílem projektu je zajistit rovný přístup ke kvalitnímu vzdělávání. Konkrétně se bude jednat 
o sociální integraci dětí a žáků," sdělila vedoucí školského odboru Milada Nádvorníková.

Tohoto cíle by mělo být dosaženo zaměstnáním šedesáti zkušených školních asistentů, kteří pomáhají dětem, které mají různá znevýhodnění oproti většině. Kromě toho by měl pomoci i rodičům a učitelům.

Podpořeny nebudou pouze školní aktivity. Pořádány budou i odborné semináře, kulaté stoly, konzultace s odborníky. „Aktivity projektu budou dostupné nejen dětem, rodičům a učitelům, ale i široké veřejnosti. Aby měli možnost se seznámit 
a zapojit do problematiky sociálního začleňování a do inkluzivního přístupu," řekl starosta Litomyšle Radomil Kašpar.

Jeden z největších projektů inkluze v České republice začal od září v Litomyšli a okolí. Speciální pracovníci nebudou pomáhat dětem pouze při vyučování, ale i při neformálních setkáních. Nápomocni budou s doučováním, s problémy při prvním roce studia nebo přechodem na druhý stupeň. Pomohu i s motivací ke studiu a využitím volného času. Projekt je podpořen z pětaosmdesáti procent z Evropského sociálního fondu. Deset procent hradí a stát a pět procent účastníci projektu. Prozatím není jasné, jak bude financována podpora inkluze v dalších letech.