Prioritním a finančně nejnáročnějším projektem školy je zázemí sociální integrace. Škola na něj získala z Bruselu čtyřicet šest milionů korun. „Vybudujeme ubytování pro žáky s kombinovaným postižením. Pro klienty vytvoříme kvalitní psychosociální zázemí a co nejvíce jim nahradíme rodinné prostředí. Prostory nového internátu doplníme o relaxační místnosti a pokoje pro společný pobyt malých skupinek dětí,“ přibližuje projekt ředitelka speciální školy Pavlína Baslerová. Počítá s ubytováním pro třicet klientů ve věku od tří do dvaceti šesti let. Přístup do ubytovny bude bezbariérový, aby tu mohli žít také těžce postižení žáci. Zároveň budovu vybaví lehce dostupným hygienickým zařízením, které umožní snadnou manipulaci s klienty s omezenou pohyblivostí. Pro některé děti bude pobyt v zařízení poslední možností před umístěním do výchovného zařízení ústavního typu. „Všechny výchovné a terapeutické činnosti směřují k co nejlepší integraci těchto dětí do společnosti. Zaměřeny jsou především na sebeobsluhu, zvládání běžných denních činností a sociálních situací,“ dodala Pavlína Baslerová. Chtějí klienty vybavit, aby bez problémů zvládali běžný život.

Současné ubytovací kapacity jsou už naplněny z osmdesáti pěti procent žáky z celého Pardubického kraje. Vedení školy odmítá nepohyblivé děti, protože prostory nejsou bezbariérové. „V Moravské Třebové ani v blízkém okolí není zařízení, které tyto služby poskytuje. Nejbližší se nachází v Ústí nad Orlicí. Ve městě je jeho existence nutná, jinak nezajistíme péči o postižené osoby,“ míní ředitelka Baslerová.

Hlasová kuchařka

Vedení školy získalo dotaci z Unie také na vzdělávací projekty Pomáháme a Otevřená škola – naše cesta. První z nich řeší asistenční službu pro žáky s těžkým kombinovaným postižením. „Částí tohoto projektu je zpracování učebních textů pro výuku předmětu příprava pokrmů žáků praktické školy. Kuchařka bude v následujících letech převedena do počítačové verze s hlasovým výstupem pro zrakově postižené,“ sdělila ředitelka Pavlína Baslerová.

Otevřená škola je zaměřená na přípravu učebních textů na výuku angličtiny pro žáky s lehkým mentálním postižením. Pracovní tým vytváří metodickou příručku pro výtvarné činnosti. „Všechny učební texty budou k dispozici i ostatním žákům speciálních škol v Pardubickém kraji,“ řekla Baslerová. Do projektu mohou vstoupit i obyvatelé Moravské Třebové, neboť jeho součástí je rovněž poradní a terapeutická činnost pro žáky se speciálními poruchami chování a učení.

Pět milionů korun z Evropské unie využije moravskotřebovská škola na úsporu energie. Zateplí budovu, vymění okna a udělají novou fasádu. Na škole je již lešení a řemeslníci začali se zateplováním.