Sedmý ročník Dne D – ocenění dobrovolníků Východních Čech prodlužuje termín, do kdy můžete nominovat na cenu někoho ve svém okolí někoho, kdo se věnuje bezplatně zdravotně postiženým, pomáhá v zájmovém sdružení s výchovou mládeže, pořádá ve volném čase kulturní a společenské pořady, věnuje se aktivně některé ze znevýhodněných skupin obyvatelstva.

„Dobrovolník je každý, kdo bez nároku na odměnu pomáhá druhým. Jestli znáte ve svém okolí nějakého dobrovolníka, neváhejte a nominujte jej prostřednictvím on-line formuláře na webu www.den-d.eu/nominace. Je možné si též vytisknout a ručně vyplnit papírovou přhlášku, která je ke stažení v sekci Den D - aktuální ročník - přihláška,“ vysvětluje Jan Machek, ředitel obecně prospěšné společnosti Terra nostra – malebný kraj, která je pořadatelem.

Nominace je možné posílat až do 28. března.

Nominace posílejte na adresu Terra Nostra – Malebný kraj o.p.s., Jasmínová 97/15, 503 32 Hradec Králové.

Pokud chcete ocenit dobrovolníky ze svého okolí, rozhodně neváhejte a zapojte se do ojedinělé ankety, kde nehraje hlavní roli popularita, ale práce věnovaná druhým. Připraveny budou zajímavé ceny, které určitě nominované potěší.

První nominační listy už dorazily k pořadatelům. Z došlých návrhů vybere odborná komise, složená ze zástupců veřejné správy, známých osobností, zástupců médií a sponzorů dvacet oceněných.

Zároveň bude udělena i Cena veřejnosti, kterou určí lidé hlasováním na internetových stránkách akce Den D – ocenění dobrovolníků.

Slavnostní vyhlášení, Galavečer Dne D, se uskuteční 7. dubna od 17 hodin v Sukově síni Domu hudby v Pardubicích. Už tradičně bude připraven bohatý doprovodný program včetně ocenění dobrovolníků. Pořadatelé na něj již nyní zvou nejen všechny budoucí nominované, jejich navrhovatele, ale i širokou veřejnost.