Úředníci se nyní návrhem zabývají. „Přípravné práce pro demolici budovy bývalého dětského oddělení nemocnice byly zastaveny," sdělila tisková mluvčí města Dagmar Zouharová. Město až do rozhodnutí nesmí 
s přípravami demolice pokračovat. „Až do ukončení řízení (…) je třeba chránit věc před poškozením, zničením nebo odcizením 
a oznámit ministerstvu každou zamýšlenou i uskutečněnou změnu vlastnictví, správy nebo užívání…" stojí ve vyjádření, který radnice obdržela.

Podle moravskotřebovského starosty Miloše Izáka se plány města s bývalou nemocnicí nemění. „Dostali jsme vyrozumění a práce jsme zastavili, náš záměr se však nezměnil," prohlásil. Filip Trunečka, který patří mezi skupinu přející si zachování nemocnice tvrdí, že budova není tak poškozená, jak tvrdí zástupci města. „Opravujeme i památky, které jsou v horším stavu," říká muž, který podle svých slov pracuje při stavební obnově památek.

Moravská Třebová koupila objekt z počátku 20. století za čtyři miliony korun od Pardubického kraje před více než deseti lety. Radnice měla s areálem několik plánů, ze kterých však sešlo. Letos se proto rozhodlo o demolici, která měla začít během září a skončit do konce roku. V minulých letech v objektu několikrát hořelo.