„Takto zamýšlený rozměr opravy jsem považoval za nedostatečný a téměř ostudný. Po dlouhých vyjednáváních se podařilo, že kraj naší žádosti vyhověl a v tuto chvíli je již celý zbývající úsek silnice až k Tylovu domu vysoutěžený a od června se bude po dobu zhruba tří měsíců opravovat,“ uvedl starosta Poličky Jaroslav Martinů.

Město souběžně s touto akcí postaví nový chodník, a to od křižovatky z ulice Hrubínova až do zatáčky po hranici Kamence. Náklady na opravu silnice činí 13,7 milionu korun a na chodník tři miliony korun.