Vláda schválila, aby poslední dva úseky dálnice D35 byly zařazeny do PPP projektu. Jedná se o systém, kdy stavbu dálnice zaplatí soukromý sektor. Stát ji začne splácet až po dokončení a předání stavby. Následně bude firma silnici 26 let provozovat. Pro stát je to výhodné v tom, že se staví, i když na to ve veřejném rozpočtu nejsou peníze. V Pardubickém kraji jde o dva úseky dálnice, a to Opatovec – Staré Město a Staré Město – Mohelnice, což je celkem 32 kilometrů.

„Věřím, že zpoždění nehrozí. PPP projekty nejsou jednoduché a jsem rád, že tam nejsou zahrnuté kritické úseky kolem Vysokého Mýta a Litomyšle. Tady je pro samotnou dálnici důležité, aby to šlo standardní metodou. U zbývajících dvou úseků je, co se týká zdržení, menší riziko,“ vysvětlil generální ředitel ŘSD Radek Mátl.

Otázkou ovšem je, jak se současná ekonomická situace odrazí na zájmu firem o tak velkou zakázku.

Specializovaná firma v současné době tvoří 3D digitální model tunelu Dětřichov. Dvě tunelové roury mají být v nejhlubším místě až 150 metrů pod povrchem. Stavba 17 kilometrů dlouhého úseku dálnice D35 z Opatovce do Starého Města včetně tunelu má začít za tři roky. Předpokládané náklady na výstavbu úseku činí zhruba 15 miliard korun. Půjde o nejdelší dálniční tunel v Česku.

„Uvidíme, jaká bude ekonomická situace a jestli bude zájem ze strany bank, koncesionářů. To vše může znamenat zdržení. Oba dva úseky jsou technicky velmi náročné. Je tam tunel Dětřichov, který bude nejdelší v České republice. Myslím, že ta forma PPP projektu je na tento úsek nejvhodnější,“ dodal Mátl.

close Tunel Dětřichov na dálnici D35 bude nejdelší v České republice. info Zdroj: ŘSD zoom_in Tunel Dětřichov na dálnici D35 bude nejdelší v České republice.

Na dálnici D35 u Moravské Třebové bude ŘSD v dohledné době žádat o stavební povolení. Čekají je výkupy pozemků, majetkoprávní příprava a také geologické průzkumy.

„Doufám, že za tu dobu, než dokážeme připravit stavbu z hlediska správních rozhodnutí a výkupů, vysoutěžíme koncesionáře, abychom mohli stavbu zahájit,“ podotkl šéf ŘSD. Úsek D35 by mohl být po dostavbě D4 druhým v zemi, který by se financoval tímto způsobem. Model spočívá v tom, že stát platí za postavení a údržbu a po určité době pak od koncesionáře dálnici převezme.

Projeďte se nejdelším dálničním tunelem v Česku virtuálně ve vizualizaci už nyní:

| Video: Youtube

Součástí dálnice D35 z Opatovce do Starého Města je tunel Dětřichov, který bude mít téměř čtyři kilometry. Stane se nejdelším tunelem v zemi. I tento úsek na konci srpna zařadila vláda do PPP projektu.

„Aktuálně je zpracována projektová dokumentace pro stavební povolení. Zajišťují se vyjádření dotčených orgánů státní správy pro potřeby podání žádosti o stavební povolení. Zároveň probíhá majetkoprávní vypořádání s vlastníky pozemků. Aktuálně je vykoupeno 72 procent trvalých záborů. Dále je třeba zajistit věcná břemena a dočasné zábory zejména pro inženýrské sítě,“ sdělila mluvčí ŘSD Petra Drkulová.

V současné době vzniká tým odborníků, kteří zajistí zdárný průběh soutěže na dodavatele stavby. Jeho výběr obnáší spoustu úkonů, které jsou časově náročné. „Z toho důvodu se zahájení stavby s velkou pravděpodobností posune do roku 2025,“ informovala Drkulová.

Specializovaná firma v současné době tvoří 3D digitální model tunelu Dětřichov. Dvě tunelové roury mají být v nejhlubším místě až 150 metrů pod povrchem. Stavba 17 kilometrů dlouhého úseku dálnice D35 z Opatovce do Starého Města včetně tunelu má začít za tři roky. Předpokládané náklady na výstavbu úseku činí zhruba 15 miliard korun.

Tunel Dětřichov překoná svou délkou zatím nejdelší tunel Panenská i Bubenečský tunel. K jeho stavbě se přistoupilo kvůli složitému terénu. Po dokončení by se měla dálnice D35 spolu s dálnicí D11 stát alternativní trasou k přetížené dálnici D1.