Nešlo však o zkoušky z dospělosti studentů běžného denního studia, svůj um zde museli prokázat posluchači dálkového studia oborů Podnikání v technických povoláních a Podnikání v oborech umění, užitého umění a rukodělné umělecko–řemeslné výroby. Po několikaleté odmlce šlo o další maturitní třídu dálkově studujících.

Celkem odmaturovalo sedmnáct studentů studia při zaměstnání, z toho čtyři s vyznamenáním. Výsledky jsou důkazem toho, že je možné skloubit časově náročné zaměstnání se studiem a přípravou na maturitu.

Studenti mile překvapili maturitní komisi znalostmi nejen v českém a anglickém jazyce, informačních a komunikačních technologií a účetnictví, ale i v odborných předmětech jako je ekonomika podniku, chod podniku, marketing a management.

V neposlední řadě je třeba poděkovat všem pedagogům, kteří se na přípravě studentů podíleli. Díky nim většina z posluchačů dosáhla pěkných maturitních výsledků.

Po několikaleté odmlce šlo o další maturitní třídu dálkově studujících.