„Pracoviště kontaktního místa Czech POINT je zřízeno na odboru vnitřních věcí. V současné době mohou občané na tomto pracovišti získat ověřený výstup z katastru nemovitostí, obchodního rejstříku, veřejné části živnostenského rejstříku a z evidence rejstříku trestů. Pracoviště je občanům k dispozici každý pracovní den. Občané i podnikatelé zde mají možnost ověřit listiny a podpisy. Vytíženost pracoviště Czech POINT je velká, značný zájem je zejména o výpis z rejstříku trestů. Do konce měsíce února bylo vydáno 407 výpisů z Rejstříku trestů a 86 výpisů z ostatních informačních systémů veřejné správy,“ uvedla Milena Brzoňová ze svitavské radnice.

E–podatelna

Další službou pomocí internetu, kterou město Svitavy zavádí, jsou elektronické identifikační údaje neboli elektronický podpis. Ten zajišťuje autentizaci dokumentu a někdy funguje i jako časové razítko. Lze také prokázat, jestli nebylo s dokumentem po podepsání manipulováno.

Dokumenty s elektronickým podpisem umějí zpracovat v Litomyšli. „Daří se doručovat dokumenty ze spisové služby na elektronické adresy,“ uvedl Pavel Sodomka, vedoucí oddělení informatiky litomyšlské radnice. Správní řízení se nedá dost dobře vést podle Sodomky elektronickou poštou: „Jednotlivé dokumenty ve správním řízení, kde to je technicky a legislativně možné, mohou být vypravovány k doručiteli elektronicky přes e-podatelnu, což využíváme.“

Na svitavském městském úřadě jsou elektronickými podpisy vybavení úředníci, kteří zajišťují činnost e-podatelny. Písemností opatřených zaručeným elektronickým podpisem je doručováno minimálně. „Nejvíce této možnosti využívají svitavské autoškoly. Zasílají podklady pro vykonání zkoušek k získání řidičského průkazu. Správní řízení elektronickou poštou je vedeno pouze ojediněle. Jedná se zejména o zasílání podkladů pro stavební řízení,“ uvedla vedoucí odboru vnitřních věcí Milena Brzoňová.

(mag, zr)