Na okruhu využité trasy
4022 Svitavy – Hradec nad Svitavou (5,45 km); 4201 Hradec nad Svitavou – odbočka na Banín (5,9 km); 4203 odbočka na Banín – Březová nad Svitavou na silnici I. třídy č. 43 (5,6 km); od silnice I. třídy č. 43 v Březové nad Svitavou – Pohledy (6,7 km); 4024 Pohledy – Hradec nad Svitavou (7,6 km); 4022 Hradec na Svitavou – Infocentrum na náměstí Míru (5,45 km).

Silniční okruh vede převážně po značených cyklotrasách. Jeho celková délka je 36,7 kilometru. Orientace na okruhu je velmi dobrá. Šlápneme do pedálů trasou, která vede ze Svitav do Hradce nad Svitavou. Tato obec byla ve 13. století biskupským majetkem, později patřila svitavskému panství. Kdysi zde stával i strážní hrádek k ochraně kupecké cesty. Dnes je dominantou Hradce kostel sv. Kateřiny.

Dále pojedeme směrem do Březové nad Svitavou, krásnou přírodou kolem kapličky sv. Františka Xaverského na Muzlově (foto č. 1) a přes místní část Dlouhá. Městečko Březová bylo založeno na místě malé osady kolem roku 1300. Náměstí lemují barokní a empírové domy. K unikátům patří farní kostel sv. Bartoloměje, mariánský sloup za kostelem či kaple Čtrnácti sv. pomocníků. Březovská oblast je prameništěm pitné vody.

Z Březové zamíříme přes výjezd na silnici I/43 do Slunečního údolí a dále pak do Pohledů, kde se nachází kulturní památka kostel sv. Mikuláše (foto č. 2) s jedinečnými vitrážovými okny. Po neznačeném úseku s bujnou zelení pokračujeme směr Sklené. V této vísce najdeme kromě kostela sv. Petra a Pavla pozoruhodný památný strom, čtyři sta let starý tis červený. Obvod jeho kmene má přes tři metry.

Nad Skleným si můžeme udělat přestávku. Ve směru na Hradec nad Svitavou, kudy budeme pokračovat, se naskýtá mimořádný výhled po kraji. Při příjezdu do Hradce opět projíždíme přes silnici I/43 silnici a po dalších sto metrech také přes železniční trať Svitavy – Brno. Tyto úseky jsou velmi frekventované, proto jim musíme věnovat zvýšenou opatrnost. A po více jak pěti kilometrech už jsme opět ve Svitavách.

Kostel sv. Mikuláše Pohledy

Povrch komunikací je po celé trase asfaltový. Okruh je vhodný i pro závodní silniční kola. Frekvence silniční dopravy po okruhu je spíše nízká až na přejezdy přes silnici první třídy. Trasa není fyzicky ani technicky náročná. Je určená i začínajícím cyklistům nebo rodinám se staršími dětmi. Na trase je pouze jediné táhlé stoupání, a to z Březové do Pohledů.

Zajímavosti okruhu

Po dlouhých tahanicích byla v roce 1849 otevřena železniční trať spojující Brno se Svitavami. Procházela Svitavským údolím, přes Hradec nad Svitavou do Březové nad Svitavou. Její viadukty a mosty mají dnes moderní podobu, ale zachovaly si své kouzlo v celé délce tratě, která nepřinesla městům a vsím pouze rychlé spojení. Způsobila i ohromný rozkvět textilního průmyslu v průběhu 19. a 20. století. Jak asi vypadalo cestování mimo údolí, například do Hynčiny nebo do Skleného? Prašné cesty nahradil asfalt.

(kk, raf)