Fond potvrdil před několika dny Vysokému Mýtu, že také Mýtští obdrží příspěvek na tolik potřebnou komunikaci.

První etapa plánované cyklostezky je rozdělena na tři části. První z Litomyšle k Cerekvici nad Loučnou staví Litomyšl, konkrétně mezi městem a částí Nedošín u rybníka Velký Košíř. Část z Vysokého Mýta do Hrušové bude dlouhá skoro dva a půl kilometru a široká tři metry, stát by měla asi 13,5 milionu korun. Vedení Vysokého Mýta očekává, že se podaří v soutěži cenu snížit. Příspěvek ze státního fondu dosáhne 85 procent výdajů, v maximální míře ovšem deset milionů korun, město tedy zaplatí zbytek výdajů. Způsobilost výdajů ovšem určuje státní fond dopravní infrastruktury, proto se z toho důvodu obtížně stanoví předem, jak vysoká bude finanční účast Vysokého Mýta.

Snahou obou měst a obcí ležících mezi nimi je dostat cyklisty z přetížené „pětatřicítky", kde hrozí na každém úseku nebezpečí především pro účastníky dopravního provozu pohybující se na bicyklech. Přibližně před třemi lety se obě města a několik obcí dohodlo na výstavbě cyklostezky s určením jednotlivých úseků výstavby. Zatím není zřejmě příliš jasné, co bude s prostřední části kolem Cerekvice nad Loučnou: trasa by totiž měla vést směrem k Tržku, osadě V Lukách a k Cerekvici nad Loučnou. Část vysokomýtská povede od cyklostezky přicházející do Vysokého Mýta od Chocně po pozemcích města a místních komunikacích směrem k lesu Dráby na drobné terénní vyvýšenině a po okraji plochy letiště na tak zvanou starou silnici k okraji Hrušové.

Začnou možná letos

Při stanovení trasy se projevila snaha využít místní cesty, tím se výstavba zrychlí. Brzy by mělo dojít na výběrové řízení dodavatele, stavět by se možná začalo ještě v letošním roce. Součástí jakési neformální dohody o spolupráci mezi oběma městy je také koordinovaný postup při zpracování dokumentace k územnímu a stavebnímu rozhodnutí i při podávání žádostí o dotaci. Vysoké Mýto a Litomyšl mají maximální zájem na tom, aby stezka přinesla další dopravní propojení obou blízkých sídel (existuje spojení po silnici a lokální železniční trati) a bezpečný pohyb cyklistů (turistů) v příjemné krajině, což v současné době na „pětatřicítce" není absolutně možné.
(jko)