Cyklodeník, lišta.

~ 54 km ⋌~ 816 v. m.
URL trasy na Cykloserveru : http://www.cykloserver.cz/f/8510076322/

Orlickoústecko – Region je protkaný sítí kvalitních cyklostezek. Cyklodeník vás provede zajímavými trasami. Tu z Dlouhé Třebové do Anenské Studánky a zpět zvládnete třeba s rodinou.
Za startovní místo cyklovýletu zvolíme Dlouhou Třebovou, obec ležící mezi Ústím nad Orlicí a Českou Třebovou. Zaparkujeme nejlépe naproti zajímavému novogotickému kostelu sv. Prokopa před hospůdkou „Na rychtě", zatím ještě zavřenou. Sundáme, nasadíme, připevníme, utáhneme a vůbec zkontrolujeme vše potřebné a směle vyrazíme po CT 4061 na jih směrem na Českou Třebovou, jedouce kolem nově zřízené hospůdky na křižovatce. CT 4061 se budeme držet jako klíště a ona nás provede zadem přes Lhotku až k ošemetnému přechodu na silnici I/14, na jejíž druhé straně pojedeme kolem řeky Třebovka přes Benátky a stále zadem kolem nového domova důchodců až na Podhorku.

Cyklodeník, mapa.
Tam opustíme asfalt, opatrně přejedeme mostek a polní pěšinkou, možná budoucí cyklostezkou, se budeme ubírati do Rybníka. Tam chvíli pojedeme po hlavní, ale vzápětí odbočíme po žluté tůristické doleva, abychom krásným údolím kolem sportovního areálu dorazili až k oblíbené chatě na Srnově. Zde se rozhodně vyplatí provést malou zastávku s občerstvením a lehkou nezávaznou konverzací. Sjedeme kousek zpět a po žluté tůristické, resp. naučné stezce Údolím Skuhrovského potoka budeme hlubokými lesy stoupat kolem cedulníků V Dolech a Doly pořád a pořád, až narazíme na lesní asfaltku na výrazném terénním zlomu nad Ostrovem. Zde odbočíme doprava a počneme v zásadě klesat kolem cedulníku Palice – rozcestí až k dalšímu významnému cedulníku Nad Damníkovskou hájovnou, ku které můžeme dojet buď po asfaltu, nebo v případě slušného počasí i po červené tůristické.
Po červené tůristické, resp. CT 4045 poté sjedeme až do Třebovického sedla k cedulníku Rozcestí silnic nad Třebovicemi. Zde stále po červené opatrně přejedeme až k hlavní silnici I/43, na které ještě opatrněji odbočíme doleva, abychom však takřka okamžitě odbočili po červené tůristické doprava směrem na Anenskou Studánku. To již bude všude vůkol panovat relativní klid a my zanedlouho vyjedeme přímo do starobylé Anenské Studánky s výrazným opraveným kostelíkem sv. Vavřince. V rámci rekognoskace terénu můžeme propátrat i dětský park na návsi a bude-li se dařit, lze navštívit i příjemnou místní hospůdku „U lípy" a poté se stále po červené tůristické vydat do nedalekého Helvíkova, pozorujíce přitom větrné elektrárny v krajině stojící a nejdražší pseudoekologický elektrický proud v celé Evropě točením tu spoluvyrábějící. V Helvíkově na křižovatce opustíme věrnou červenou, odbočíme doprava a po chvíli sjedeme na kraj Opatova, kde však ihned odbočíme doprava a po bývalé hlavní kolem hospůdky „U Štěrbů" dojedeme až k nové hlavní. Tam odbočíme doprava a více nežli obezřetně přejedeme k první odbočce doleva, kterou využijeme a přibudeme tak ke známému rybníku Hvězda. Zde se zachytíme CT 4045 a po silně vylepšené hrázi posvištíme ke kolejím, za nimiž se nachází samota Nový Rybník.
My zde budeme pokračovat doprava a po CT 4043 pošlapeme poklidnou přírodou do Semanína, prapůvodně Schirmdorfu. Na křižovatce v Semaníně odbočíme doleva a po CT 4219 počneme lehce stoupat až k významnému rozcestí nad Kozlovem. Zde bez přímé vazby na naše politické přesvědčení odbočíme doprava, abychom vzápětí dojeli k cedulníku Kozlovský kopec, od kterého je to ke starobylé Švabinského chatě a též kovové rozhledně na Kozlovském kopci coby půllitrem dohodil. Hbitě tedy zdoláme cílový krpálek a zevrubně prozkoumáme vše, co na Kozlově nabízejí.
Příjemně naladěni sjedeme zpět na rozcestí, kde odbočíme doprava a po zelené tůristické se vydáme do luk a lesů, abychom přes cedulníky Na Šklíbandě a Nad Svinnou dorazili až k hlavní silnici nad Svinnou. Zde opatrně přejdeme a již po málo frekventované lesní asfaltce sjedeme do Přívratu. Hned na jeho okraji opustíme centrální komunikaci a ze cvičných důvodů si celou obec projedeme pěkně zadem po zelené tůristické kolem útulného hřbitova až na křižovatku na Zacharovci. Zde zvolíme nejpříjemnější z nabízených komunikačních variant, a sice sjezd pověstným Zacharákem, přičemž dole na křižovatce přibrzdíme, odbočíme doleva, podjedeme pod novým viaduktem a již opět stojíme v Dlouhé Třebové tam, odkud jsme ráno vyrazili.
Na speedmasteru bychom měli bez brýlí či s jejich pomocí rozlišit přibližně 54 ujetých kilometrů a digitálně zatím obtížně zachytitelných přibližně 816 nastoupaných výškových metrů, přičemž obojí můžeme rozebrat přímo „Na rychtě" neboli v hospůdce, před kterou právě stojíme.
PETR KULDA

Zajímavosti na trase
Anenská Studánka, kostel.
Anenská Studánka:
První písemná zmínka o obci pochází z roku 1292, kdy patřila zbraslavskému klášteru. Roku 1678 byly u léčebného pramene zřízeny lázně, v roce 1735 zde postavili Lichtenštejnové, vlastnící lanškrounské panství, pod které obec spadala, léčebný dům. V areálu byla v polovině 19. století postavena kaple Panny Marie Pomocnice, která rovněž slouží jako poutní místo. Lázně dnes slouží jako ústav sociální péče pro mentálně postižené osoby – Domov u studánky.Semanín, kostel.
Semanín:
Dominantou a též zajímavostí obce je historická zvonice pocházející pravděpodobně ze začátku 17. století, stojící vedle kostela sv. Bartoloměje z roku 1696. Původně obranná zvonice je asymetrická, se zděným spodkem a bedněným patrem, na podbití stříšek jsou malované ornamenty a nápisy. Na zvonici je zvon o průměru 105 cm, vysoký 80 cm z roku 1609.
Další zajímavostí obce je knajpoviště – přírodní otužovadlo, které najdete na stezce ČSOP.

Dnes uveřejňujeme první část z našeho nového Cyklodeníku, který nabízí inspirativní výlety po zajímavostech Pardubického kraje.
Další díly vyjdou: ve čtvrtek 28. května, úterý 2. června a ve čtvrtek 4. června.