Městská knihovna ve Svitavách si společně s Mateřským centrem Krůček připravila na čtvrtek 5. března interaktivní společné čtení nazvané Tátové čtou dětem. Naší inspirací je zapojit se do celorepublikové kampaně Svazu knihovníků a informačních pracovníků, ale především podpora role tatínků v rodinách a čtenářství jako důležité součásti výchovy a vzdělávání dětí. Čtení se uskuteční v dopoledních hodinách (10-12 hod) v prostorách MC Krůček, odpoledne pak v knihovně (15-17 hod). Program bude doplněn o tvoření a další aktivity. Pokud se zapojí tatínek, který nemá průkazku do knihovny, bude zaregistrován společně se svým dítětem na rok zdarma.

Další akcí je Workshop s Martinem Sodomkou, autorem Edice technických pohádek – Jak si postavit auto, Jak si postavit letadlo a Jak si postavit motorku. Ten proběhne ve čtvrtek 12. března v 17 hodin v dětském oddělení. Součástí bude čtení a také výtvarná dílna.

V březnu nezapomeneme ani na příznivce literárních čtení. Tentokrát bude naším hostem spisovatelka a nakladatelka Markéta Hejkalová, autorka sedmi románů, zakladatelka Podzimního knižního veletrhu v Havlíčkově Brodě a překladatelka z finštiny. S Markétou Hejkalovou, jejím dílem i zajímavým životem se mohou čtenáři seznámit 19. března v 18 hodin v klubu Tyjátr.

Přednášky

Na konci měsíce proběhnou dvě vzdělávací akce. V pondělí 23. března v 18 hodin v Tyátru to bude přednáška historika PhDr. Jána Masaryka nazvaná „Ukrajino, kde jsi?" a 31. března se uskuteční přednáška Löw-Beerovy vily Vladimíra Velešíka ml. a st., autorů stejnojmenné publikace a výstavy. Ta je pořádána ve spolupráci s Městským muzeem a galerií ve Svitavách a uskuteční se v Otendorfferově knihovně v 17 hodin.

MARTA BAUEROVÁ