Skóre je to jednoznačné.

V internetové anketě Deníku je rovných 90 procent diskutujících názoru, že chodníky by měl zametat každý nezaměstnaný, pokud chce dostat sociální dávky.

Jen osm procent lidí si myslí, že úřady by lidi bez práce neměly odebráním dávek vydírat, zbylá dvě procenta respondentů by lopaty a hrabadal na sníh vrazila do rukou bezdomovcům.

„Úředníci se vždycky vymlouvají, že nezaměstnané nemá kdo hlídat a že pracovní pomůcky a prostředky ukradnou a už do práce nepříjdou. Když se něco nechce, hledá se, jak by to nešlo, místo toho, aby se hledal způsob, jak vše zajistit,“ píše jeden z diskutujících.
„Myslím si, že to lze vázat na dávky, a když by nastala situace, že přidělené prostředky ukradnou, tak se jim o tuto sumu dávky sníží. Úklid lze zajistit tak, že dotyčný dostane určitý úsek k úklidu, a ten se potom jenom zkontroluje. Nevím, proč v to hledat něco složitého. Jinak my si před svým domem uklízíme stále a zdarma.“

Trochu větší rozepře mezi čtenáři se týkají otázky chodníkového zákona, který počínaje letošní zimou přenesl břímě odpovědnosti z majitelů přilehlých domů na města a obce. I v tomto případě se ale 79 procent čtenářů domnívá, že nová úprava je správná. Pět procent respondentů si však myslí, že poslanci měli nechat rozhodnutí o odpovědnosti za údržbu chodníků na jednotlivých radnicích.

„Zákon je správný! Cožpak může být někdo odpovědný za cizí majetek, jak se tomu dělo dříve?“ ptá se diskutující, který se podepsal jako Jožo. „Dnes máme být ohleduplní, přivírat oči nad tím jak obce nemohou chodníky uklízet apod. Ale jak se chovala vedení měst a obcí před uvedeným zákonem? Peskovala, vyhrožovala pokutami a přitom nedokázala udržet schůdnými v té době i to omezené množství cest, jež měla na starosti,“ dodal.

„Nechť obce převedou bezplatně chodníky do vlastnictví majitelů přilehlých nemovitostí, a je po problémech,“ navrhuje čtenář Jarda.
Poukázal na fakt, že když obce chtějí na svých chodnících vydělávat, hlásí se k nim vehementněji než při zimní údržbě. Třeba ve vymáhání nájemného od provozovatelů restauračních předzahrádek.