O finančním plánu na letošní rok rozhodovala Rada Pardubického kraje v pozici jediného akcionáře společnosti Nemocnice Pardubického kraje. Radní jednali o plánu investic, ten byl schválen s deficitem 30 milionů korun. Investice do nemocnic přitom dosahují zhruba 900 milionů korun.

VYŠŠÍ PLATY

Nejvyšší položku v rozpočtu budou jako v předchozích letech tvořit personální náklady. Zdravotníkům se zvedly platy o deset procent a podle vedení nemocnice musí jít peníze na platy a také do zázemí. „Zdravotnictví je oblast, která se dlouhodobě potýká s nedostatkem personálních kapacit. Pro zajištění dostupné zdravotní péče je nezbytné nabídnout zdravotníkům jak adekvátní ohodnocení, tak podmínky. Investice do zdravotnictví tedy rozhodně musejí pokračovat. Po zkušenostech s covidem vnímáme, že jednou z oblastí, kam určitě nasměrovat pozornost, je rozvoj informačních technologií,“ sdělila náměstkyně hejtmana pro zdravotnictví Michaela Matoušková.

Plán investic Nemocnice Pardubického kraje na rok 2021 počítá s investicemi za stovky milionů korun. „Nemocnice v tuto chvíli počítají s tím, že v příštím roce proinvestují částku ve výši necelých 889 milionů korun. Kromě IT systémů investiční plán zahrnuje například rekonstrukci spalovny a kuchyně nebo dostavbu nové psychiatrie v Pardubicích,“ poznamenal hejtman Martin Netolický.

Mezi nejvýznamnější investice do zdravotnictví na území kraje patří centrální urgentní příjmy v Ústí nad Orlicí a Pardubicích a právě nový pavilon psychiatrie. „Investiční podíl nemocnic na těchto důležitých stavbách je v oblasti vybavení, a to včetně přístrojového. V případě pavilonu psychiatrie jde o stavbu, jejímž investorem je nemocnice sama. Náklady tak neseme jak za stavební část, tak za vybavení. Samozřejmě se snažíme využívat veškerých dotačních příležitostí včetně integrovaného regionálního operačního programu nebo programu React EU. Na některé projekty máme v tuto chvíli již dotace přislíbené a další postupně připravujeme,“ vysvětlil generální ředitel Nemocnice Pardubického kraje Tomáš Gottvald.

INTERNÍ AUDITY

Na vědomí vzala Rada Pardubického kraje rovněž Plán interních auditů společnosti, včetně auditu veřejných zakázek. „Od něj očekávám zhodnocení dosavadního stavu a návrhy na efektivní zlepšení procesů jejich zadávání, aby se stávalo pouze výjimečně, že budou výběrová řízení opakována,“ dodala náměstkyně Matoušková.