Dojičky z první směny nahání dobytek do dojírny brzy ráno okolo 4 hodiny. Druhé dojení krávy absolvují odpoledne. „V době laktace produkuje kráva průměrně 20 litrů mléka denně,“ říká Jan. Vzhledem k tomu, že mají celkem 180 dojnic, vyprodukuje jeho kravín denně přes 3 tisíce litrů mléka.

Jsou dvě hodiny odpoledne a dojička začíná nahánět krávy do dojírny. V tomto kravíně mají takzvanou tandemovou dojírnu. Jedná se o speciální typ stroje, který umožňuje dojit více krav současně, neboť využívá dvě stanoviště, která jsou umístěna vedle sebe. Zvířata tedy stojí za sebou, bokem k pracovní chodbě i dojičům. Velkou výhodou je tak snadný přístup k vemenům.

Do dojírny mohou zaměstnanci pustit naráz až 12 zvířat a každé je umístěné ve speciálně navržených dojných stáních. Krávy se pohybují klidně a důvěřují dojícímu personálu.

Miloš Dempír působí jako kastelán hradu Svojanov už šestnáct let.
Plním si svoje sny. Kastelán Svojanova zachraňuje zámek Poláky u Chomutova

Nejprve musí dojička omýt a očistit vemena a struky. Poté vydezinfikované dojicí stroje pečlivě připojí ke strukům krav. Moderní technologie umožňuje precizní regulaci tlaku a rychlosti sání, což zajišťuje, že dojení je pro krávy pohodlné a bezbolestné.

Samotné odsávání mléka jedné krávy trvá jen pár minut. Poté, co je všech 12 krav podojeno, se otevře výstupní branka a krávy odcházejí. Tím uvolní dojicí stání dalším kravám. Po skončení každého dojení se musí propláchnout a vydezinfikovat celý dojicí systém. Dojicí stroje, hadice a potrubí jsou pečlivě opláchnuté a připravené pro další dojení. Důkladná údržba a čistota jsou klíčové pro zachování hygieny a prevenci šíření nemocí.

Odsáté mléko putuje z dojírny přes hadice do tanku, kde se zchladí na 7 °C. Jen od jedné krávy nejde přímo do tanku, ale do konve. Proč? „Mléko krávy, která je hned po otelení, dojíme do konve a pak ho dáváme pít telatům,“ vysvětlil Jan.

Každé ráno si pro mléko přijede řidič s cisternou, aby mléko odvezl do poličské mlékárny. Aby bylo mléko co nejkvalitnější, na kontrolu přijíždí několikrát do měsíce zaměstnanec mlékárny. Odebere, odebere vzorky mléka a zaměřuje se především na obsah tuků a bílkovin v mléce, ale také na škodlivé látky, které by mohly být způsobené případným zánětem. Podle těchto kritérií přiřadí mléku odpovídající stupeň kvality. Nejkvalitnější mléko má značku Q.

Zdroj: Kristýna Sauerová