Bezmála čtyři tisíce výpovědí lékařů nemocnic je číslo více než alarmující. Akci organizovanou Lékařským odborovým klubem (LOK) jedni označují za oprávněnou, druzí pak za vydírání, které dělá z pacientů rukojmí. Střety ministra zdravotnictví Hegera (TOP09) se zástupci akce Děkujeme, odcházíme a koneckonců i s představiteli parlamentní opozice jsou stále více vyhrocené. Existuje v současné době ještě nějaké reálné východisko z krizové situace?
Nejčastěji médii zmiňovaný požadavek lékařů, navýšení základního platu (bez přesčasových hodin) na 1,5 až trojnásobek současné mzdy, vyvolává rozporuplné reakce u většiny obyvatel.

Jedni považují požadavek LOK za oprávněný s ohledem na společenský význam lékařů a jejich odpovědnost za životy pacientů. Nezřídka je slyšet ale i názor kritický.

Navýšení mzdy lékařům však není jediným požadavkem LOK. Jedním ze základních požadavků je změna systému financování veřejného zdravotnictví.
Diskuze o změně systému provázejí naši společnost od listopadové revoluce v roce 1989. S ohledem na skutečnost, že lékařská péče je vnímána stále podstatnou částí obyvatel jako přirozená bezplatná služba, jsou změny ve zdravotnictví téměř pro všechny politické strany tabu. To vše na úkor volebního výsledku!

Dalším důvodem odporu lékařů proti současnému stavu ve zdravotnictví, který ani náhodou není ojedinělý, ale svojí intenzitou zcela jistě výjimečný, je zčásti i obava, co se stane koncem roku 2013. V této době skončí výjimka Evropské unie, která nyní umožňuje lékařům pracovat přes čas. Tak trochu paradoxně jsou díky této výjimce lékaři „slušně“ placeni. Skončením výjimky v prosinci roku 2013 budou lékaři skutečně tragicky placeným odborníkem zachraňující naše životy všude tam, kde je to zrovna zapotřebí.

Pro ilustraci jeden příklad – současný dvouatestovaný, plně erudovaný odborník si dnes pouze díky 260 odpracovaným hodinám za měsíc (mimochodem – i toto je v rozporu se zákoníkem práce) vydělá přibližně 45 tisíc korun. Po prosinci 2013 bude tento odborník ohodnocen závratnou výší – 26 tisíci korunami.

Miroslav Drobný, tajemník, Věcí veřejných Pardubického kraje