„Svoje poznatky studenti architektury zaznamenají do semestrální práce o využití průtahu města po vybudování dálnice D35,“ uvedl mluvčí města Michele Vojáček.

V souvislosti s průtahem Litomyšlí jsme již psali:

Kromě Litomyšle se podobná akce uskuteční i ve Vysokém Mýtě.

Organizátorem je spolek Socionaut, který společně s architektem Romanem Brychtou zaštiťuje studentský workshop a sociologický průzkum.