Zástupci jednotlivých organizací zveřejnili závěrečné zprávy za uplynulý rok. Zastupitelé dále probírali dopravní situaci ve Svitavách. Mimo jiné se věnovali zavedení městské hromadné dopravy nebo stavbě chodníků.

Městské zastupitelstvo ve středu projednávalo mnoho bodů týkajících se dění ve Svitavách. Hned v úvodu vedení města prodiskutovalo sociální problematiku. Konkrétně činnost zařízení, které poskytují ve Svitavách sociální služby. Jednalo se například o Seniorcentrum, Charitu Svitavy, středisko sociálních služeb Salvia, azylový dům pro matky s dětmi a Mateřské rodinné centrum Krůček.

Otázek či připomínek 
k tomuto bodu nebylo mnoho. Svědčí o tom fakt, že zastupitelstvo zprávy jednohlasně schválilo. Starosta David Šimek poděkoval všem zainteresovaným osobám, které dané služby provozují. Slovy díků se nešetřilo, jednou z osob, která se ujala mikrofonu, byla vedoucí střediska sociálních služeb Salvia Ludmila Benešová: „Ráda bych zde poděkovala městu Svitavy za jeho spolupráci a dobrý přístup k našemu středisku."

Valnou část jednání věnovali zastupitelé řešení dopravy. Tato problematika je pravidelným bodem, u kterého je vedena obsáhlá diskuse. Probírali zprvu opravy silnic, které jsou v současné chvíli rekonstruovány, a dále se věnovali celkovému kritickém stavu silnic ve městě. Zmínili také názory řidičů, kteří jsou z této situace již značně rozčileni, a kteří mnohdy nerespektují dopravní předpisy. Dále se řešila rekonstrukce přechodů přes řeku. zmíněna byla i opravu v ulici U Lávky. Na její momentální stav si postěžovala jedna ze zastupitelek. „Lávka je sice hezky udělaná, ale nemá žádné zakončení," poznamenala Lidmila Kružíková. Byla však ujištěna, že rekonstrukce ještě není kompletně dokončena a vše bude vyřešeno. Opravy lávek však jen touto jedinou nekončí, v příštím roce se město zaměří na opravu lávek na ulicích Školní, Mostní, Lanškrounská a Říční. Ty ostatní jsou pravidelně kontrolovány.

Zřejmě neřešitelným problémem je parkování ve městě. Na území Svitav je registrováno přes deset tisíc motorových vozidel. Počet parkovacích míst byl v minulém i letošním roce navýšen. Podle statistiky do města každý den dojíždí přes dva tisíce osob, které stále hledají místo na zaparkování. Zastupitele velmi zajímal také stav chodníků, který je v určitých místech města kritický a hrozí zde nebezpečí úrazů. Janovi Malému se jednalo převážně 
o chodník na ulici Nádražní, který je podle jeho slov v katastrofickém stavu. „Tento chodník je součástí projektu oprav prostoru před vlakovým nádražím," ujistil místostarosta Pavel Čížek. Zastupitelka Libuše Vévodová také zjišťovala, jestli není možné po rekonstrukci nádraží zavést městské hromadné dopravy. K této otázce se vrátí zastupitelstvo na dalším zasedání. Připravena by měla být zpráva, která zahrne veškeré informace k této problematice včetně finančního zatížení rozpočtu.

Na závěr byly diskutovány majetkové převody a zprávy, týkající se například poskytnutí dotací na protipovodňové úpravy řeky Svitavy, cenu města Svitavy a návrhy na rozpočtová opatření pro rok 2016.