I když se mohou názory různit, tak prezentace pestrobarevných obrazů s názvem Království přírody Vincence Bittnera stojí za zhlédnutí.
Výstava více než sedmdesáti obrazů cizokrajných rostlin a zvířat litomyšlského rodáka v sobě propojuje umění i přírodní vědy a odhaluje osudy doposud neznámé litomyšlské rodiny, jejíž členové se věnovali výtvarnému umění a svým talentem se proslavili nejen u nás, ale třeba i ve Vídni.
„Přestože nebylo cestování do vzdálených zemí v první polovině 19. století tak dostupné jako dnes, byl zájem o mimoevropský svět obrovský. Členy objevitelských výprav se stále častěji stávali malíři, kteří v době před vynálezem a rozšířením fotografie přinášeli informace o podobě dalekých zemí a života v nich. Jejich práce pak inspirovaly další umělce, kteří je hojně kopírovali," poznamenala kurátorka výstavy Zuzana Tomanová. Mimo evropský kontinent pravděpodobně necestoval ani Vincenc Bittner, syn litomyšlského perníkáře a vídeňský c.k. úředník, přesto je autorem rozsáhlé kolekce obrazů zachycujících exotickou faunu i flóru. Inspiraci nacházel v odborných přírodovědných knihách, Na výstavě však nejsou k vidění krásy přírody jen na obrazech. Návštěvníci si za zvuků džungle mohou prohlédnout i živé exponáty. Faunu zastupují ještěrky pakegoni a flóru orchideje a bromélie. Pro děti jsou pak připraveny zastávky, na kterých mohou vytvořit vlastní květinu nebo si ji namalovat.


ANDĚLSKÁ VÝZDOBA

Městská galerie každoročně spolupracuje na své vánoční výzdobě s litomyšlským výtvarníkem. Letos jsou připraveny instalace fotografky Jany Kolářové, která přímo pro tuto příležitost vytvořila soubor Andělé. „Lidé se snaží najít své strážce na různých místech, v různých náboženstvích, přitom ten pravý strážce, ten váš anděl, je vám blíž, než si myslíte," sdělila autorka instalace.