Stejně jako jejich kamarádi na civilních gymnáziích studují matematiku, fyziku, chemii, zdokonalují se v českém a anglickém jazyce a směřují k maturitě. Oproti svým vrstevníkům budou odolní větší fyzické a psychické zátěži. Poprvé v historii doplní středoškoláky i starší studenti nově otevřené vyšší odborné školy, která se tematicky zaměří na ochranu obyvatelstva, tedy obor, který je v poslední době stále více potřebný.