Je na ni napojeno 96 procent z téměř dvou tisíc obyvatel.

Modernizace čističky byla důležitá z hlediska ochrany podzemních vod, neboť oblast Bystrého je důležitým rozvodím. „Čovka" byla vybudovaná už v roce 1996. Její intenzifikace se uskutečnila v předchozích dvou letech. Vloni k čistírně přibylo i kalové hospodářství.  „Na celkové náklady 5,5 milionu korun přispěl Pardubický kraj více než třemi miliony," uvedl Roman Línek, první náměstek hejtmana Pardubického kraje. Zároveň ocenil ekologickou zodpovědnost města, kterému se v posledních letech podařilo také dobudovat kanalizaci. Jak uvedl starosta Bystrého Miloslav Sejkora, původní rozpočet činil 7,8 milionu. Veřejnou soutěží se podařilo se ho podařilo snížit o 2,3 milionu korun. Zkušební provoz čistírny byl spuštěný za účasti  Romana Línka a dalších hostů.

(kn)