„Jedná se o rekonstrukci čistírny odpadních vod, včetně výstavby nové kapacitnější dosazovací nádrže,“ uvedla mluvčí města Naděžda Šauerová.

Stavba přispěje ke zlepšení kvality vypouštěných vod do Bílého potoka. Zahájena byla v září roku 2017.