Nervy,  stres a snaha být nejlepší…  Dnes vrcholí přijímací zkoušky na střední školy. Žáci devátých ročníků mají za sebou okamžiky plné napětí, zda se dostanou na svoji školu.

Na dvě stě padesát  žáků se  přihlásilo na vojenskou školu do Moravské Třebové. Jde o jedinou střední školu tohoto druhu v České republice a pro studenty je to prestižní záležitost.  Ovšem tomu odpovídají i přijímací zkoušky. Jsou dost náročné.  Kromě  testů z jazyka a matematiky také uchazeči prokazují fyzickou zdatnost a nedílnou součástí je i lékařská prohlídka ve vojenské nemocnici. „Přihlásilo se nám hodně zájemců, ale všechny jsme  k přijímacím zkouškám nepřipustili. Většinou  šlo o zdravotní důvody. Jedna třetina neměla v pořádku výsledky lékařské prohlídky. Největším problémem mladých lidí jsou dneska alergie," uvedl podplukovník Josef Lorenc ze střední vojenské školy v Moravské Třebové.

Nejen vědomosti, důležitá je i fyzička

Zájemci o studium prestižní školy psali nejen testy z obvyklých předmětů, ale také se převlékli do sportovního  a běhali nebo šplhali.  „Rok od roku jsou na tom děti s fyzičkou hůř. Je to přesně tak, jak se říká, jsou to počítačové děti a na jejich fyzické zdatnosti je to hodně vidět," dodal Josef Lorenc.  To, že zkouška z tělocviku je náročná, potvrdil i Jaroslav Fukal, který na přijímací zkoušky přijel ze Znojma. „Nešlo mi přitahování, jinak mám snad ostatní předměty v pohodě," přiznal  deváťák. To Marek Podlipný z Hořic měl spíše potíže s matematikou. Na vojenskou školu se ale chce dostat, protože tento obor mají v rodině.   Jan Neruda z Brna zase trochu „bojoval" s testem z angličtiny.

Na vojenskou školu se hlásí děti z celé republiky, tradičně mezi nimi bývají také domácí Třebováci. „Vybrala jsem si tuhle školu kvůli pohybu. A myslím si, že dokáže člověka  dobře připravit k životu. Je to pro mne opravdu prestižní škola a hodně mě láká," řekla Tereza Dolečková z Moravské Třebové.

Přijímací zkoušky absolvovaly také děti  ve svitavském Středním odborném učilišti. Na čtyřletý studijní obor s maturitou mechanik plastikářských strojů, který bude nově otevřen od příštího školního roku, se přihlásilo šestačtyřicet uchazečů. Škola jich ale přijme jen třicet.

Obor je vhodný nejen pro chlapce, ale také pro dívky. „Zajímá mě tento obor. Bavila jsem s rodiči o tom, že  má budoucnost. Myslím, že bych pak našla uplatnění v regionu," míní Kristýna Rumlová z Dlouhé Loučky, jedna ze tří přihlášených dívek do nového oboru. Žáci si mohli podat dvě přihlášky na střední školy, čehož většina využila. Kristýna Rumlová zkoušela své štěstí ještě na střední škole v Chocni.

Nový obor mechanik plastikářských strojů bude učiliště vyučovat jako jediná škola v České republice. Vznikl ve spolupráci se zahraniční firmou v Moravské Třebové. Studenti ve vyšších ročnících absolvují praxi na strojích  v moravskotřebovské firmě Rehau, ale také v dalších podnicích, například ve Svitavách. Škola s nimi již před časem dohodla spolupráci. Zajímavostí je, že všichni studenti první ročníku dostanou od moravskotřebovské firmy stipendium.

Nejlepší žáci se mohou ucházet i o studium na  některé technické vysoké škole. „Spolupracujeme s Technickou univerzitou v Liberci a s univerzitou ve Zlíně. Obě se zabývají plastikářstvím jako jediné dvě univerzity v republice. Pomáhaly nám s učebními dokumenty a  těší se na naše absolventy," informoval ředitel Středního odborného učiliště ve Svitavách Leoš Říha. Budoucí plastikáři se podle ředitele uplatní ve firmách, které vyrábějí komponenty pro automobilový průmysl pro stavebnictví a další odvětví .

Ve svitavské Nádražní ulici už také doslova před očima „roste" přístavba ke stávající budově školy, kde budou mít plastikáři praktickou učebnu se vstřikovacími stroji.

Kosmetička už  tak netáhne

Pouze deset žáků projevilo zájem o čtyřletý obor s maturitou kosmetička na Střední škole obchodní a služeb v Poličce. A podle ředitele školy Vladislava Šplíchala všech deset mohou  přijmout. Proč už není o tento obor takový zájem, si vysvětluje nasyceností určitých lokalit. Všech deset uchazečů je z regionu, ze vzdálenějších míst se letos nepřihlásil nikdo.

Jiné je to u učebního oboru kadeřník. Devětatřicet přihlášených dětí muselo podstoupit přijímací řízení. Škola jich přijme jenom  třicet.

„Obchodka" patří mezi čtyři školy v celé České republice, kde mohou děti absolvovat maturitní studium ve vlasové kosmetice. Proto mají v Poličce studenty také z celé východní části republiky, z Ostravska, z jižní Moravy, dokonce až ze Starého Hrozenkova.

Kadeřnice a kosmetičky se pravidelně umísťují do desátého místa na  soutěžích.

Větší zájem žáků byl také o studijní obor ekonomika obchodu a služeb.

(ap, dol, ik)

Studenti  prvních ročníků v pátek složili na zámku v Moravské Třebové slavnostní slib.   Předvedli, že už umí  i pochodovat.