Jsou ale závislí na postupu Pardubického kraje, který jako majitel komunikace dlouhodobě připravuje její rekonstrukci. „Bohužel z původně přislíbeného termínu zahájení oprav v srpnu sešlo a zastupitelstvo Pardubického kraje má teprve rozhodovat o tom, jakým způsobem dofinancuje tuto a dalších osm připravených akcí," řekl starosta obce Jiří Smékal. Lidé jsou už netrpěliví. Stav vozovky je již dlouhý čas ve velmi špatném stavu a při silném provozu dochází vlivem otřesů k poškozování sousedících nemovitostí.