Radní v Poličce koordinují ubytování lidí bez vlastního domova. Pokud chtějí bezdomovci být pod střechou, musí přiložit ruku k dílu.

Město již několik let spolupracuje s firmou, která poskytuje bezdomovcům ubytování. Podle Martiny Černíkové z poličského odboru sociálních věcí lidé bez domova, kteří jsou v této ubytovně, musí dodržovat domovní řád tak, jako všude jinde.

Pravidla…

Často se však stávalo, že dělali nepořádek, nedodržovali hygienické návyky a také se chovali nevybíravým způsobem. „Problémy měli rovněž s placením za ubytování," potvrdil Josef Švanda, pracovník ubytovacího zařízení.

Radní proto zřídili institut dobrovolnické činnosti. „Každý, kdo chce v ubytovně bydlet, protože nemá své vlastní bydlení, musí dodržovat základní pravidla, pořádek, hygienu, čistotu a zároveň se na těchto činnostech podílet," sdělila Martina Černíková.

Znamená to tedy, že musí také odpracovat dohodnutý počet hodin pro město, uklízet společné prostory a okolí ubytovny. „Smlouvy na ubytování s bezdomovci sepisujeme na měsíc. Pokud nedodrží některou z podmínek, novou smlouvu nedostanou a ubytovnu opustí," řekla Martina Černíková. Všichni o nových podmínkách vědí.

Jak uvedl Josef Švanda, situace v ubytovně se zlepšila. Je to zřejmě dáno tím, že její obyvatelé si uvědomují, že když podmínky nedodrží, ocitnou se na ulici.