Návrh na nový oltář pro největší litomyšlský chrám vybrala vloni odborná komise sestavená za tímto účelem z řad historiků umění, restaurátorů, památkářů, odborníků na liturgiku a činovníků místního farního života.

"Stavba nového pevného oltáře je přitom zcela výjimečná událost, která se v Litomyšli pravděpodobně nebude v dohledné době opakovat. Realizovaný návrh vychází ze základního symbolu křesťanství, trojúhelníku, symbolu Boží trojjedinosti. Autorovým cílem je, aby objekt působil jednoduchým a čistým dojmem a symbolizoval skromnost," přiblížil oltář Vítek Večeře z proboštství Litomyšl.

Oltář je vyrobený z vyhnánovského pískovce, který je známý svou velmi jemnou strukturou. Po materiálové stránce dobře zapadá do prostoru kostela. Ostatkový kámen je z ušlechtilého alabastru. Pod něj budou podle tradice uloženy ostatky svatých. "V našem případě se jedná o sv. Viktorína z Amiterna, raně křesťanského mučedníka, který byl od 70. let 14. století oficiálním patronem litomyšlské diecéze a posléze se stal i patronem Litomyšle, kterým je dosud," dodal Večeře.

Zdravotnická škola ve Svitavách má novou kuchyni a jídelnu.
FOTO: Zdravotnická škola ve Svitavách má novou jídelnu. Podívejte se

Litomyšlské proboštství se rozhodlo k pořízení nového oltáře, který bude jednak lépe vyhovovat liturgickým předpisům, jednak bude představovat výsostné soudobé dílo v kontextu historického gotického prostoru. Dojde tak ke spojení starého a nového – tradičního obsahu s novou formou.

Slavnostní posvěcení nového oltáře se uskuteční v sobotu 10. září v 10 hodin, a to v rámci programu Dnů evropského dědictví. Slavnou mši svatou bude celebrovat královéhradecký biskup Mons. Jan Vokál za účasti litomyšlského probošta, zástupců místní kolegiátní kapituly, kléru litomyšlského vikariátu a představitelů místního politického a kulturního života.

Hudbou slavnost doprovodí Svatoondřejská schola z Třebechovic pod Orebem, smíšený sbor Jitro z Hradce Králové a hosté pod vedením Jiřího Kudrny. Po vlastním svěcení pořádá proboštství velkou zahradní slavnost.