Šamanský zpěv, meditační hudba a bubnování. To vše bývá dvakrát do roka slyšet od hájenky Maděra. Právě zde se setkávají lidé na šamanském semináři. Pomocí různých technik překonávají svůj strach a procházejí přes žhavé uhlí. „Chůze po žhavém uhlí má původ v mnoha kulturách. Nejznámější je chození po uhlících na Bali, na Fidži, chodí se ale i v Evropě, známé je v Bulharsku a v Srbsku. V těchto zemích je v rámci pravoslavných rituálů,“ uvedl Ivo Janeček, lektor semináře.

Motivace a energie

Ivo Janeček vede kurzy už dvanáct let. Prošly jimi tisíce lidí. Rozvíjí je a motivují. „Často v životě stojíme před různými těžkými zkouškami. Potřebujeme udělat první krok a rozhodnout se, zda ho uděláme. Na setkáních lidé zjistí, co všechno dokáží ostatní a motivuje je to,“ míní zkušený lektor. Účastníci čerpají nejen zkušenosti, ale také energii. „Pokud po tom toužíte, nemusí vás nikdo nakopávat, přivede vás to samo. Musíte cítit, že to chcete udělat. Všechny tyto akce jsou báječné a úžasné. Domů se vracím plná síly a radosti,“ svěřila se Eva Duchová ze Zlína. Na setkání na Poličsko jezdí už pět let.
Semináře jsou otevřené. „Přicházejí sem lidé, které to zajímá,“ uvedl Ivo Janeček. Kdo se chce po rozpálených uhlících projít, musí se na to náležitě připravit. „Příprava se provádí pomocí technik, které mají původ v různých šamanských kulturách. Pracujeme s tělem, s hlasem. Součástí je také tanec, meditace,“ vysvětlil lektor.

Překonání strachu

Lidé se na šamanském semináři naučili pracovat se svým vlastním strachem. Malovali si masky, aby je jejich ´nepřítel strach´ nepoznal. Zpívali mantru. Při ohnivé meditaci se propojili s ohnivou energií a s ohnivým jádrem matky země. „S pomocí psychologických metod se lidé uvolní. Na setkání se prostor otevře. Už jen účast je posune, nasměruje, uvolní jim nějaké bloky. Často se k přejití rozhodnou až těsně před ním,“ podotkl Ivo Janeček.

Večer vyvrcholil bubnováním, kdy se celá skupina sešla kolem ohně. Jednotlivci postupně procházeli cestou ze žhavého uhlí. „Velice důležité je bubnování na závěr. Je to technika, jak přijít ke změněnému stavu vědomí. Lidé se uvolní a překonají strach, který mají. Atmosféra a energie, která vznikne mezi lidmi, nabudí ostatní a přejdou. Užijí si to. Je to zážitek,“ řekl Janeček.

Koncentrace

Ti, kteří po uhlí přecházeli, vypadali, jako by byli v transu. „Každý má trochu změněný stav vědomí, ale ve smyslu uvolněné koncentrace. Přirovnal bych to k tomu, jako když vrcholový sportovec skáče do výšky a před tím se připravuje. Je na něm vidět, jak se koncentruje. To je ten stav. Zaměříte se, že jdete za cílem a nemyslíte na to, že jdete po uhlících. Stav vědomí je potřeba k tomu směřovat. Cesty, jak k tomu dospět, jsou různé. Používám techniky z celého světa, jsou založené na vědeckém základě, na neuropsychologii. Lidská psychika je hrozně složitá,“ potvrdil Janeček. Praktická rada: nohy nesmí být namazané nebo mokré. Uhlíky by se na chodidla snadno přilepily.

Přejít po uhlících, které mají zhruba pět set stupňů Celsia, zvládne podle lektora každý. Velice důležitá je podpora celé skupiny. „Když lidé zjistí, že dokáží takovou věc, pak si mohou říci, že dokáží i jiné věci. Sám jsem procházel různými kurzy osobního rozvoje,“ řekl Janeček. Nedoporučuje však, aby někdo podobné věci zkoušel v domácích podmínkách.

Setkání se účastní zájemci z celé republiky nejen v Telecím, kde údajně propojení s okolní přírodou má silný účinek. Probíhají i na jiných podobně působících místech.