Program zahájila v pravé poledne mše svatá, poté farář požehnal novým automobilům charity. Lidé nakoupili výrobky klientů zdejších dílen, dali si kávu a také zhlédli několik vystoupení. V zahradě charity vystoupil Prosečský dřeváček - folklórní dětský soubor, následovala kouzelnická show v podání Jiřího Krejčího. S pásmem písní vystoupily pěvecké sbory z Dolního Újezdu a odpoledne zakončil pěvecký sbor Vlastimil z Litomyšle.