Po celý den budou prostory, které svitavská Charita využívá, otevřené veřejnosti. Program začíná v devět hodin ráno mší svatou v kostele svatého Josefa. O hodinu později se slavnostně otevírá nová budova.

Od jedenácti hodin až do čtvrté odpoledne si mohou zájemci prohlédnout nejen dispečink Charitní pečovatelské služby, ale i ateliér a dílny centra denních služeb Světlanka. Přístupné budou i prostory centra v Jugmanově ulici.