Město obdrželo žádost Národního památkového ústavu z Pardubic o vyjádření k návrhu na prohlášení za kulturní památku. „Rada města tento návrh odsouhlasila. V případě prohlášení nemovitosti za kulturní památku budou platit určitá omezení při eventuálních opravách," sdělila tisková mluvčí Dagmar Zouharová. Objekt menšinové školy, stejně jako další budovy v Moravské Třebové, mezi nimi například vila továrníka Bibuse v Lanškrounské ulici, jsou hodnotnými, téměř autenticky dochovanými stavbami navrženými německými architekty Oskarem Czepym a Arnoldem Wiesbauerem.

Patří mezi nejvýraznější díla z jejich tvorby postavená na území okresů Svitavy a Ústí nad Orlicí. „V době vzniku novostavby menšinové školy šlo o školu dvoutřídní, rezervní třetí třída byla v zimě využívána jako tělocvična. V budově byla umístěna také mateřská škola s opatrovnou," objasnila Dagmar Zouharová.

Dnes v budově sídlí oblastní charita. Moravská Třebová má na svém území velké množství dalších kulturních památek. Nacházejí se většinou v městské památkové rezervaci a pocházejí z období renesance a baroka.