V Litomyšli udělili při zahájení oslav 750 let od povýšení na město dvě občanství, a to dirigentu Liboru Peškovi a sochaři Olbramu Zoubkovi. Tím ale výčet nekončí. Své čestné občany mají také v Březové nad Svitavou a Svitavách. Jinde teprve své osobnosti hledají.

V Litomyšli je na seznamu čestných občanů celkem dvanáct lidí. Nechybí mezi nimi malíř Václav Boštík, pěvec Eduard Haken, astronom Zdeněk Kopal nebo Čestmír Jeřábek, který čerpal náměty pro svoji literární činnost ze života lidu na Litomyšlsku. Ve výčtu se ovšem nacházejí také čtyři partyzáni. Ti se zúčastnili osvobozování vlasti proti německým okupantům.

V Březové nad Svitavou mají dva čestné občany. Obě vyznamenání udělili v roce 1999 v souvisloti s povýšením Březové na město. „Obdržel je Radko Martínek, tehdy jako předseda výboru pro veřejnou správu parlamentu. Druhé patří Oldřichu Pakostovi, řediteli okresního archivu, který navrhl a schválil vlajku města,“ uvedl starosta Martin Kiss. Svitavští mají zatím pouze jednoho čestného občana, respektive občanku. Stala se jí v roce 2003 učitelka Drahomíra Šustrová. „Učila na většině svitavských škol, psala kroniku města a věnovala se historii Svitav. Zpracovala několik témat, jako je vzdělanost na Hřebečsku nebo oběti druhé světové války na Svitavsku,“ přiblížila osobnost mluvčí svitavské radnice Zuzana Pustinová. Drahomíra Šustrová také převyprávěla dvě stě hřebečských pověstí.

Osobnost města hledají v současné době v Moravské Třebové. „Letos poprvé vyhlásíme osobnost města a snad se k titulu čestného občanství časem dopracujeme,“ sdělil starosta Josef Ošťádal.

V Jevíčku zjišťují právní okolnosti čestného občanství. Není vyloučené, že ho v budoucnu získají Cimrmani, kteří si město na Malé Hané velmi oblíbili a každý rok se sem rádi vracejí.

Čestní občané města Litomyšle

Olbram Zoubek

čestným občanem města Litomyšle od 23.9.2008

Výrazně se zapsal do dějin českého sochařství a působením svého umění přispěl konkrétní dlouholetou činností ke kráse našeho města a zařadil se tak do okruhu vzácných přátel města Litomyšle.

Libor Pešek

čestným občanem města Litomyšle od 13.5.2008

Svým interpretačním uměním a působením proslavil českou a zejména Smetanovu hudbu doma i v zahraničí a svým mimořádným vztahem k našemu městu se tak zařadil do okruhu vzácných přátel města Litomyšle.

Ivo Žídek

čestným občanem města Litomyšle od 8.6.2000

Svým uměním a působením proslavil jméno české kultury doma i v cizině a svým mimořádným vztahem k našemu městu se tak zařadil do okruhu vzácných přátel města Litomyšle.

Václav Boštík

čestným občanem města Litomyšle od 8.6.2000

Výrazně se zapsal do dějin českého výtvarnictví a svým uměním a působením přispěl ke kráse Litomyšle konkrétní letitou činností a zařadil se tak mezi vzácné přátele města Litomyšle.

Eduard Haken

čestným občanem města Litomyšle od 27.5.1993

Svým uměním a působením proslavil jméno české kultury doma i v cizině a svým mimořádným vztahem k našemu městu se tak zařadil do okruhu vzácných přátel města Litomyšle.

Zdeněk Kopal

čestným občanem města Litomyšle od 25.4.1991

Nikolaj Pavlovič Savěnko

čestným občanem města Litomyšle od 15.4.1975

Působil v letech 1944/45 jako partyzán na Litomyšlsku.

Čestmír Jeřábek

čestným občanem města Litomyšle od 10.12.1968

U příležitosti jeho 75. narozenin, za významnou literární činnost, ku které čerpal náměty ze života lidu z Litomyšlska a zasloužil se o umělecké povznesení města.

Josef Matička

čestným občanem města Litomyšle od 10.9.1968

Při příležitosti jeho 75. narozenin, za dlouholetý vřelý občanský a umělecký vztah k našemu městu, který se obráží v jeho umělecké malířské tvorbě. Významnou měrou se tak zasloužil o kulturu Litomyšlska.

Viktor Alexejevič Osipov

čestným občanem města Litomyšle od 20.4.1965

Sovětský partyzán, který se zúčastnil osvobozování naší vlasti proti německým okupantům na Litomyšlsku a v jeho okolí.

Vladimír Nikolajevič Alexandrov

čestným občanem města Litomyšle od 20.4.1965

Sovětský partyzán, který se zúčastnil osvobozování naší vlasti proti německým okupantům na Litomyšlsku a v jeho okolí.

Viktor Vasilijevič Sobolevov

čestným občanem města Litomyšle od 20.4.1965

Sovětský partyzán, který se zúčastnil osvobozování naší vlasti proti německým okupantům na Litomyšlsku a v jeho okolí.