Michal Kortyš, první muž Litomyšle, je současně majitelem chaty Maxe Švabinského na Kozlově. Krajský radní Josef Janeček zakládal soukromou hudební školu v Litomyšli, kterou provozuje jeho žena. „Jsem jedním ze zakladatelů obecně prospěšné společnosti, která se zabývá výukou hudby,“ potvrdil informaci náměstek hejtmana zodpovědný za zdravotnictví Janeček. Z titulu své funkce sedí rovněž v dozorčích radách pěti nemocnic v Pardubickém kraji. „Je to krajně nevděčná role, ale vykonávám ji. Podobně jako ředitelé nemocnic také já podle obchodního zákoníku ručím za svoje chybné kroky vlastním majetkem,“ vysvětlil, jaké „výhody“ mu přináší čestná funkce. V Litomyšli zakotvili do zakládací smlouvy akciové společnosti, že dozorčí radu odmění podle zisku. „Počítají však s tím, že žádné peníze neobdrží,“ uvedl ředitel Libor Vylíčil. Ekonomický náměstek Svitavské nemocnice, a. s., Pavel Špaček uvedl, že v dozorčí radě, kde sedí vedle Janečka bratři Miroslav a Jiří Brýdlové, není co závidět. Zodpovědnost nesou na svých bedrech velikou a nepobírají ani příspěvek na dopravu jako ve firmě svitavské Liko zabývající se svozem a likvidací odpadů. „Za účast na jednání vyplácíme členům, kteří se zúčastní, symbolickou částku,“ informoval o odměnách ředitel Lika František Holec.

Martínek a Severa „jenom“ poslancují

Poslanci Radko Martínek z Moravské Třebové a litomyšlský Pavel Severa nefigurují ve výpisech žádných firem. „Jeden čas jsem zasedal v litomyšlské radě. Měl jsem pocit, že buď šidím radnici, nebo parlament,“ nestíhal Pavel Severa vše, jak by si představoval. Jeho kolega z parlamentu Radko Martínek zůstal pouze zastupitelem v Moravské Třebové, kde začal strmý politický vzestup učitele historie. Dějinám zůstal Martínek věrný, čestnou funkci v poradním sboru pražského Národního muzea neodmítl.

Exstarosta Litomyšle Miroslav Brýdl nezapře, že je podnikavý. Jako předseda dohlíží na nemocnice v Litomyšli a ve Svitavách, vystupuje jako jednatel Sportu Litomyšl a stál u zrodu společnosti Smetanova Litomyšl, která pořádá mezinárodní hudební festival. Peníze mu z žádné funkce neplynou. „Ze zákona vyplývá, že dozorčí rada pracuje v obecně prospěšné společnosti zadarmo,“ vysvětluje ředitel Smetanovy Litomyšle Jan Pikna.