Prostřednictvím ročních kurzů mohoupod dohledem speciálních pedagogů absolvovat různé praktické obory. „Chceme prohloubit práci s klienty a zároveň zjistit, na co mají schopnosti,“ říká ředitelka centra Stanislava Vopařilová. Zájemci kurzů se seznámí s teorií i praxí a na konci ti úspěšní získají osvědčení o absolvování a certifikát. „Rodiny klientů projekt vnímají velmi pozitivně, jsou vstřícné,“ dodává Vopařilová.