Cenu purkmistra Laška obdrží Yoshinobu Kubota, a to za rozvoj česko-japonského partnerství, propagaci Litomyšle a díla Bedřicha Smetany v Japonsku.

Plaketu rady města převezme Vojtěch Toms, který se zasloužil o obnovu židovského hřbitova. „Pracuje tam nezištně ve svém volném čase, pořádá veřejné brigády a lidé se o židovský hřbitov znovu zajímají. Zapomenuté místo ožívá a přežilo i přívalové deště, protože se tam podařilo vybudovat protipovodňovou stěnu,“ uvedl litomyšlský starosta Daniel Brýdl.

Druhá plaketa rady města je pro Janu Střasákovou. „Chceme vyzvednout někoho v oblasti rodinné politiky. Jana Střasáková má šest dětí, všechny studují a přitom dokáže podnikat. Když začal koronavirus, darovala městu množství roušek,“ podotkl Brýdl.