Radní je chtějí postupně opravit. Záleží ale na penězích.

Radní se starají nejen o údržbu chodníků a městských domů. Investují i do kulturních památek. Mezi ně patří cenné hrobky.
Město letos uvolní peníze na opravu starých hrobek a náhrobků. Jde o místa posledního odpočinku významných bývalých německých obyvatel. „Především těch, které jsou zajímavé z výtvarného hlediska, nebo jsou v nich ostatky významných osobností,“ upřesňuje ředitelka svitavského muzea Blanka Čuhelová. Vloni tak zrestaurovali tzv. Langrovu hrobku. Letos to bude jedna secesní a několik menších náhrobků.

Radní si nechali udělat seznam umělecky cenných náhrobků a předmětů, které nechají postupně opravit. „Pokračovat budeme, jak získáme peníze,“ informuje ředitelka. Muzeum se musí domlouvat s památkáři. „Zachováme kolorit starého hřbitova hlavně u zdi a přístupu k ústřednímu kříži,“ sdělila Čuhelová. Počítají také s lapidáriem pro staré zajímavé kříže, které umístí do jednoho prostoru. (ap)