Odborná porota vybírala vítěze v několika kategoriích. Mariánský sloup zvítězil v té, o níž rozhoduje veřejnost prostřednictvím internetového hlasování. „Město bylo na ocenění navrženo za příkladný přístup k restaurování, jmenování odborné komise a iniciování restaurátorského průzkumu. Petr Gláser a Renata Poláková Tauchmanová byli oceněni za nadstandardní přístup, precizně a profesionálně odvedenou restaurátorskou práci,“ sdělila mluvčí Poličky Naděžda Šauerová.

Průzkum a restaurování sloupu jsou modelovým příkladem restaurování významných památek. Úkolem bylo i zpomalit další poškozování sloupu a jeho výzdoby, protože kámen je podle památkářů místy už na hraně životnosti.

Morový sloup trojbokého půdorysu na náměstí v Poličce postavil v letech 1727 až 1731 přední český sochař Jiří František Pacák. (ik)

A jaký je příběh samotného sloupu?

Radní královského věnného města Poličky nechali na poličském náměstí postavit mariánský sloup jako dík Panně Marii a svatým patronům za ochranu před velkým morem, který ochromil v roce 1713 české království, ale městu se zázračně vyhnul. Sloup trojbokého půdorysu na náměstí postavil v letech 1727–1731 přední český sochař Jiří František Pacák se svojí dílnou, kde vedle českých patronů sv. Václava, sv. Víta, manžela Panny Marie sv. Josefa a rodičů Panny Marie sv. Anny a sv. Jáchyma, osadil i morové světce sv. Šebestiána, sv. Rocha, sv. Karla Boromejského a ochránce před požáry sv. Floriána. Na třech stranách pilíře, který je završen sochou Panny Marie – Immaculata, vysekal J. F. Pacák figurální reliéfy vztahující se k matce Boží – Zvěstování, Nanebevzetí, Korunování. Obyvatelé města včetně jeho představitelů byli hrdí na tento počin, a proto nechali u rytce Michaela Jindřicha Rentze, který působil i na Kuksu, vyrýt a vytisknout velkou a menší mědirytinu s tímto mariánským sloupem. Nádheru sloupu v době jeho vzniku vystihuje vyjádření Michaela Jindřicha Rentze, že: "poličskému sloupu se nemůže žádný vyrovnat, a to včetně trojičního sloupu od M. B. Brauna v Teplicích".

Použitý kámen na sochařskou výzdobu a na vlastní pilíř, kde jde spíše o opuku, ztrácel od doby postavení statue své vlastnosti, k čemuž výrazně přispěly i v dobré víře používané prostředky, postupy a materiály v průběhu minulých oprav, které kameni spíše uškodily.

Morový sloup v Poličce

Kolektiv restaurátorů přistupoval k zásahu komplexně, kdy nebyly opomenuty žádné odborné postupy ovlivňující restaurování, plně akceptoval výsledky restaurátorského průzkumu a používal v současné době všechny dostupné metody a prostředky vhodné k restaurování. Restaurátorské zásahy restaurátoři konzultovali s odbornou komisí na pravidelných kontrolních dnech, kdy se projednávaly a schvalovaly takové postupy, které nepoškozovaly a nezhoršovaly současný stav statue v Poličce. Výsledkem je vysoká úroveň provedeného restaurování mariánského sloupu v Poličce.

Na ocenění byl mariánský sloup navržen ze strany NPÚ, ÚOP v Pardubicích. Ocenění veřejnosti je z našeho pohledu velice cenné také proto, že dokládá kladný vztah místních obyvatel k jejich kulturnímu dědictví. Fakt, že veřejnosti na vlastním kulturním dědictví záleží je prvním předpokladem k tomu, aby se kulturní památky dařilo chránit.