Chornice mají přislíbenou dotaci od Státního zemědělského a intervenčního fondu, která může činit maximálně sedmadvacet milionů korun. Právě vybírají zhotovitele této zakázky. „Po ukončení soutěže budeme znát celkové náklady na stavbu. Ty budou zásadní při našem dalším rozhodování, jestli dotaci vůbec přijmeme a budeme stavbu realizovat," řekl starosta Jiří Smékal. Pokud vše dobře dopadne, s prvními výkopy začnou v příštím roce, hned jak počasí dovolí. Po ukončení pak bude napojena na kanalizaci více než polovina domácností obce.