„Vybírali jsme z osmi nominovaných a rada se rozhodla, že udělí dvě Ceny purkmistra Laška. Jedna bude patřit prvnímu porevolučnímu starostovi Miroslavu Brýdlovi za mimořádné zásluhy o proměnu Litomyšle,“ sdělil starosta Radomil Kašpar. Miroslav Brýdl podle rady stál během dvanácti let starostování u zrodu klíčových projektů a pomohl pozvednout město na současnou úroveň.

Druhým oceněným bude Karol Bayer, bývalý děkan a jeden z duchovních otců fakulty restaurování. „Měl lví podíl na tom, že fakulta je dnes tak rozvinutá a dělá nám dobré jméno po celé Evropě,“ vysvětlil starosta Kašpar. Litomyšlská fakulta restaurování je jedním z mála univerzitních pracovišť, která zabezpečují výchovu vysokoškolsky vzdělaných restaurátorů v České republice.

Plaketu rady města politici udělí in memoriam Vratislavu Blažkovi za zásluhy v oblasti kultury a spolkového života. „Vratislav Blažek byl významný hudebník, dirigent a třicet pět let vedl Dechový orchestr Smetanova domu,“ dodal Radomil Kašpar.

Slavnostní předání cen se uskuteční v pondělí 17. září od 19 hodin ve Smetanově domě.