,,Mezi nejžádanější kurzy patří ty pro sociální služby, kde jsme dosáhli až devadesáti procent uplatnění na trhu práce,“ říká manažerka regionálního centra Alena Fiedlerová. V současnosti probíhají dva sociální kurzy, základní výchovná nepedagogická činnost a přímá obslužná činnost. Účastní se jich více než dvě desítky nejen uchazečů o zaměstnání, ale také pracovníků, kteří tuto rekvalifikaci potřebují k výkonu svého povolání.

,,Naši klienti získávají během kurzu teoretické i praktické zkušenosti, které jsou doprovodnou činností. Hlavně ale mají možnost nahlédnout zblízka do sociálních služeb jako takových,“ dodává Alena Fiedlerová.

Její mínění potvrzuje také účastnice kurzu dvaatřicetiletá Martina z Litomyšlska. Ta se díky této rekvalifikaci nejenom podívala, ale i aktivně zapojila do chodu speciální školy. Zavítala mimo jiné do rehabilitační třídy a školy při nemocnici. „Rekvalifikace není jen o učení, ale hlavně o poznávání,“ tvrdí Martina. Vyvrcholením kurzu byla návštěva v hospici v Červeném Kostelci a ukázka canisterapie. (pop)