Dojde totiž k uzavření jednoho jízdního pruhu na frekventované silnici I/35.

Objížďka

Podle vedoucího odboru místního a silničního hospodářství Pavla Jiráně je důvodem odstranění havárie vodovodního potrubí v tělese silnice I/35 v prostoru u Penny Marketu. „Dojde k přesměrování jízdního směru Svitavy – Vysoké Mýto na objízdnou trasu po silnici II/360 přes Smutný most, po místní komunikaci v ulici Na Lánech a po silnici III/36016 kolem bývalého Terozu," uvedl Pavel Jiráň. Doba trvání tohoto opatření je od sedmé hodiny ranní do ukončení opravy. Předpokládá se do páté hodiny odpolední. V důsledku toho se dá očekávat tvorba kolon a ztížený vjezd a výjezd do centra Litomyšle a přilehlých částí města. „Místním řidičům tedy doporučujeme, pokud je to možné, plánovat jízdní trasy přes prostor světelné křižovatky," dodal Pavel Jiráň.