Od 22. července do 1. září bude částečně omezen provoz na silnici I/35 mezi Borušovem a Žipotínem. Totožné omezení se až do 20. července týká také silnice I/34 v silničním úseku mezi Hlinskem a Poličkou.

Další úsek, kde bude třeba dát nohu z plynu, se nachází mezi Borušovem a Žipotínem na Moravskotřebovsku, kde bude položen mikrokoberec pro ochranu živičného krytu silnice I/35. Práce budou prováděny po třetinách vozovky. Provoz bude veden v celém úseku stavby obousměrně dvěma volnými jízdními pruhy. Žádná objízdná trasa zde nebude.

Naopak jinde se půjde do finiše. U obce Františky, na silničním úseku mezi Hlinskem a Poličkou, končí 20. července obnova živičného krytu vozovky včetně lokálních sanací poruch, pročištění příkopů, propustků, výměny svislého dopravního značení, oprav a výměny svodidel a obnovy vodorovného dopravního značení.