Zde zasedal inkviziční tribunál neboli středověký soud. Jaroměřické čarodějnice se totiž rozhodly upálit jednu svoji kolegyni, která se usmívá na lidi a nechce s nimi krást slepice. Místní ženy obnovily tradici pálení čarodějnic a letos pořádaly originální slet už potřetí. K recesi strhly téměř všechny obyvatele Jaroměřic a blízkého okolí.