Je toho v posledních dnech trochu příliš. Hasiči mají za sebou skutečně horký víkend, před nimi je pak čtvrteční oslava pálení čarodějnic.
Neděle 26. dubna byla pro ně vůbec nejvytíženějším dnem od počátku roku. Obrovské množství požárů kvůli suchému počasí a silnému větru dovršila tragédie v Trutnově, kde hasiči po likvidaci rozsáhlého požáru skladu slámy a skladu stavebnin nalezli v objektu dvě usmrcené děti.
Ve stejnou dobu hasiči bojovali s požárem v nepřístupném terénu skal a soutěsek v Adršpašských skalách na Náchodsku. „Navíc vítr sám způsobil několik požárů, když strhl dráty elektrického vedení a následné zajiškření zapálilo vysušený porost,“ uvedl mluvčí hasičů Petr Kopáček.

A předpověď meteorologů bohužel není příliš příznivá ani na další dny. Zítra se sice má trochu ochladit, moc srážek i přes hrozící bouřky se očekávat nedá.

„Může to být jen do šesti milimetrů, to je na vyprahlou zem opravdu málo,“ řekl královéhradecký meteorolog Wojciech Szarek.
Hasiči žádná výjimečná opatření na čtvrteční večer nechystají. Budou v pohotovosti jako vždy a právnické subjekty upozorňují na ohlašovací povinnost ohňů.

Prudký vítr páchal největší škody v neděli. Přes noc se uklidnil, v noci na dnešek ale měl znovu zesílit. Vůbec největší sílu – 115 km/h, těsně pod hranicí orkánu – měl v neděli ve Svratouchu na Vysočině. Včera odpoledne zde dul rychlostí 93 kilometrů za hodinu, v ostatních částech kraje měl kolem 60 km/h.

„V neděli jsme měli v kraji 20 poruch na vysokém napětí a několik stovek na nízkém. Největší vichr se přehnal nad Pardubickým krajem. Silný byl sice i včera, ale už neměl takové poryvy a naše síť jej ustála téměř bez výpadků,“ uvedla mluvčí východočeských energetiků Šárka Beránková.

Hasiči vedle desítek požárů tak měli plné ruce práce i s řáděním vichru. „S motorovými pilami a další technikou odstraňovali vyvrácené stromy, zlomené větve, stromy popadané na dráty elektrického vedení, ale i uvolněné střešní krytiny na objektech, a to v 37 případech,“ vypočítala mluvčí pardubických hasičů Vendula Horáková.

Sedmero zásad pálení ohňů

– Ohniště by mělo být zbaveno všech hořlavých materiálů (včetně kořenů a kořínků) a bezpečně odděleno od okolí (např. kameny, pískem). V případě větších vater je vhodné ohniště oddělit od okolí pruhem širokým až jeden metr.

– Dělejte jen takový táborák, který dokážete zvládnout! Pokud chystáte velkou vatru, dejte si pozor, aby byly polena poskládány do stabilní pyramidy (pomohou např. záseky na polenech), která umožní prohořívání dovnitř a zabrání případnému zhroucení hranice do okolí. Jinak může dojít k popálení přítomných či ke vzniku požáru.

– Při rozdělávání nebo udržování ohně nikdy nepoužívejte vysoce hořlavé látky jako např. benzin, naftu či líh. Oheň se pak velmi snadno vymkne kontrole a může způsobit i vážné popáleniny. Navíc podle zákona o ochraně ovzduší v otevřených ohništích nelze pod hrozbou vysokých pokut spalovat žádné chemické látky. Daleko méně riskantní a ve výsledku stejně efektivní je např. použití tzv. PePo - což je pevný podpalovač, který má stabilní výhřevnost a především při jeho použití v okolí nevznikají vysoce hořlavé plyny.

– Oheň nesmíte ponechat ani na okamžik bez dozoru, hlídejte ho, aby se nevymknul kontrole a nedošlo k jeho nekontrolovatelnému šíření a vzniku požáru. Mějte nachystán dostatek vody (popř. písek, hlínu), kdyby se oheň vymykal kontrole. I proto je dobré umístit ohniště v blízkosti vodního zdroje. Příjezdové cesty vedoucí k místu pálení musejí být průjezdné.

– Nezapomeňte ohniště důkladně uhasit a přesvědčit se, že nemůže dojít k opětovnému vznícení. I ve zdánlivě zcela vyhaslém ohništi se mohou skrývat žhavé oharky, které např. vítr může znovu rozdmýchat a oheň roznést do okolí. Hasiči musejí každý rok dohašovat ohniště, která byla po veselici ponechána svému osudu.

– Při silném větru a v době velkého sucha oheň venku raději vůbec nerozdělávejte.

– Při pálení ohňů by měla být neustále přítomna alespoň jedna osoba starší 18 let. A pozor! I rodiče mohou být dle §78 zákona o požární ochraně postiženi pokutou v případě, že z hlediska požární ochrany zanedbají dohled nad svými ratolestmi. Zdroj: Hasičský záchranný sbor ČR