Jejich krmení, růst a snad i zdárné vylétnutí na dlouhou cestu do Afriky mohou zájemci s obdivem i nadšením sledovat. Čápi bílí sídlí ve Svitavách od roku 1958. K hnízdění si vždy vybírali komíny, a tak mezi známá místa jejich výskytu patřila dříve svitavská mlékárna, státní statek v Lačnově nebo komín v Cihelně.

Od roku 1981 se však tradice vyvádění mláďat ve Svitavách přerušila a nově zahnízdil, po 22 letech, pár čápů Na Červenici. Před šesti lety se v Moravském Lačnově, za rybníčkem „U Kocandů“, pan Pavliš postaral o instalaci hnízdní podložky na bývalý sloup elektrického vedení.