„Přihlášení projektu je začátkem možného úspěchu. V minulém roce se v okrese Svitavy přihlásilo dvanáct projektů, na Orlickoústecku jich bylo dvaadvacet. V letošním roce očekáváme podobná čísla. Na základě hlasování veřejnosti a donátorů pak vzejdou finalisté burzy, kteří budou své projekty prezentovat 4. října v Litomyšli a 18. října v Ústí nad Orlicí," vysvětluje postup Pavel Šotola, radní Pardubického kraje zodpovědný za sociální péči a neziskový sektor.

Práce neziskovek na prezentaci nepřichází vniveč. Svědčí o tom například prostředky, které byly rozděleny v minulém roce. V roce 2016 byla překonána magická hranice půl milionu. V Ústí nad Orlicí shromáždily dary v hodnotě 514 tisíc korun, kterou donátoři rozdělili mezi 18 neziskovek. Na Burze filantropie pro okres Svitavy věnovali vloni donátoři šesti projektům neziskových organizací dary v hodnotě 274 tisíc korun.

KDO USPĚL?
„V Moravské Třebové funguje díky podpoře Laskavárna. Skauti z Jevíčka si pořídili nový wigwam a Lesní škola Stribog z Městečka Trnávka získala nové židle a stoly do třídy. Charita Svitavy zakoupila nové bezbariérové auto pro převoz svých klientů," zmínila některé z projektů z okresu Svitavy Jana Machová, ředitelka pořádající Koalice nevládek Pardubicka.

Zajímavé projekty byly podpořeny i na Orlickoústecku. „Jedná se například o Muzeum starých strojů a technologií v Žamberku, které získalo finance na vybudování nového výtahu. Sdružení Neratov vybavilo chráněnou dílnu, ve které našlo práci 13 handicapovaných. V Lesním klubu Letohrad vybavili lesní školku novými relaxačními hudebními nástroji," doplnila výčet zajímavých projektů Jana Machová.

Jednou z organizací, která se účastní burzy pravidelně je CEMA Žamberk. „Pravděpodobně se přihlásíme i letos. Chtěli bychom získat prostředky na rekonstrukci půdních prostor pro dětskou skupinu. Díky Burze se nám podařilo už zrealizovat několik užitečných projektů. Zejména pro děti a mládež," řekla ředitelka občanského sdružení Dana Hubálková.

V rámci burzy bylo od roku 2012 celkem podpořeno 192 projektů, na jejichž realizaci donátoři přispěli dary v celkové hodnotě 6 442 500 korun.

Burzu filantropie pořádá Koalice nevládek Pardubicka společně s Pardubickým krajem. Jejím smyslem je setkání lidí zainteresovaných v neziskových organizacích se zástupci firem a veřejné správy, kteří jsou na burze v roli donátorů. Neziskovky prezentují své veřejně prospěšné projekty a donátoři jsou připraveni je podpořit svými finančními, materiálními nebo jinými potřebnými dary.